Consultare privind finantarea serviciilor sociale
3 februarie 2015
FONSS prezentată la Suceava
10 februarie 2015

Forumul Serviciilor Sociale

FONSS va fi reprezentat la Forumul Serviciilor Sociale, eveniment ce se va desfaşura în perioada 10-12 februarie 2015, la Braşov. Forumul este organizat de Confederaţia Caritas România, în cadrul proiectului „ONG-uri mai puternice împreună! Lobby și advocacy pentru crearea de oportunități egale pentru ONG-urile furnizoare de servicii sociale în accesarea finanțărilor publice”.

Forumul Serviciilor Sociale este structurat în sesiuni plenare şi sub forma a patru ateliere de lucru şi are ca temă centrală analiza legislaţiei şi a cadrului actual privind finanţarea serviciilor sociale. Punctul de plecare în dezbaterile şi analizele propuse au la bază recomandările rezultate în urma organizării a 15 ateliere consultative care s-au desfăşurat la nivel naţional în perioada iunie 2014 – ianuarie 2015.

Implementatorii proiectului îşi propun ca la încheierea Forumului să dispună de un set de recomandări pentru elaborarea unui model de finanţare a serviciilor sociale sustenabil şi asigurat din surse complementare. Recomandările obţinute în timpul Forumului vor fi valorificate în formularea unei propuneri de politică de finanţare care va fi înaintată către cei responsabili de elaborarea politicilor publice din cadrul ministerelor de resort, parlamentarilor, deputaţilor, liderilor partidelor politice. La Forum vor participa atât reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale acreditate ca furnizori de servicii sociale, cât şi ai autorităţilor publice locale – Consilii Judeţene, Primării, SPAS-uri, DGAPC-uri, precum şi experţi independenţi. De asemenea, sunt invitaţi să prezinte un punct de vedere asupra temei centrale a  Forumului, reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Proiectul „ONG-uri mai puternice împreună! Lobby și advocacy pentru crearea de oportunități egale pentru ONG-urile furnizoare de servicii sociale în accesarea finanțărilor publice” este implementat de Confederația Caritas România și de partenerii săi, Fundația “Alături de Voi” Iași, Fundația “Pentru Voi” Timișoara, Caritas Alba Iulia, Caritas Satu Mare și Caritas Norvegia si finantat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.