Locuire de urgenta si servicii medico-sociale pentru persoanele fără adăpost din municipiul Iasi

Federația Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS în parteneriat cu Fundația Un Coup de Main d’Emmaus și având drept colaborator Serviciul Voluntar de Ambulanță Iași au implementat proiectul ”Locuire de urgenţă şi servicii medico-sociale pentru persoanele fără adăpost din municipiul Iaşi, pe durata stării de urgență”. Proiectul a propus o soluţie rapidă şi eficientă de locuire de criză pentru persoanele fără adăpost de pe raza municipiului Iaşi sau care din motive de violență domestică își părăsesc locuința, până ce acestea sunt preluate în serviciile publice de asistență socială sau se soluționează situația de criză. 

Necesitatea implementării proiectului a fost dată de pericolul reprezentat de pandemie pentru sănătatatea publică și de faptul că în perioada stării de urgență, victimele violenței domestice și persoanele fără adăpost din Iași erau practic rămăse fără sprijinul autorităților. FONSS avea deja agregării de resurse comunitare – servicii publice sau private- pentru a răspunde nevoilor grupurilor vulnerabile – Centrul de Urgențe Sociale a fost pe perioada pandemiei punct de relație și intervenție imediată pentru cei afectați de criza sanitară.

Obiectivele proiectului au fost: Asigurarea unui spațiu decent de locuire de urgență pentru persoanele fără adăpost, pentru victimele violenței domestice sau a altor persoane vulnerabile care și-au pierdut locuința, Asigurarea serviciilor de suport (sociale, medicale, psihologice) pentru aceste persoane, pentru rezolvarea cât mai rapidă a situației de criză în care se află, ori pentru referirea lor către servicii adecvate, pe termen lung (medicale, sociale, locuinte sociale, (re)integrare profesionala) și mobilizarea și coordonarea intervențiilor sociale destinate persoanelor fără adapost, oferite de autoritățile publice și organizațiile neguvernamentale.

Prin proiect si prin stabilirea „Cartierului social Kaufland”, FONSS si partenerii au oferit unui numar de 108 de persoane fara adapost si victime ale violentei domestice/stradale servicii socio-medicale şi de suport de asistenta socială și integrare pentru depăşirea situaţiei de criză. Complexul de trei containere (duș social, cabinet medical, cabinet de asistență socială și dormitor) este amplasat pe raza municipiului Iași, în spațiul alocat de Primrăria Iași, care prin această contribuție a devenit și partener în proiect.

FONSS a dezvoltat în perioada pandemiei Centrul de Urgențe Sociale, ca punct de relație și intervenție imediată pentru cei afectați de criză sanitară și socială. A fost așadar creat un mecanism de coordonare și conlucrare între ONGurile din FONSS și diverse instituții publice, pentru ca orice intervenție să fie mai eficientă.
O problemă ce a necesitat intervenție deosebită a Centrului de Urgențe Sociale a fost aceea a oamenilor fără adăpost, care se aflau în situații de risc de infectare și privare de alimente și asistență medicală, dar erau și un risc pentru sănătatea publică. Odată cu ieșirea din starea e urgență oamenii străzii s-au reîntors în stradă, după aproape două luni în care se obișnuiseră să stea în adăpost, deși pentru ei vulnerabilitatea e și mai mare în această perioadă. Deși unii și-ar dori să-și schimbe statutul, lipsa unui ajutor de asistență socială și a unui loc în care să se poată spăla îi face indezirabili pentru relații cu comunitatea și incapabili să stăpungă barajul birocratic.
Tot pe durata stării de urgență nu au avut acces la servicii femeile victime ale violenței din cauza carantinei impusă adăposturilor. Primele câteva ore de la momentul părăsirii domiciliului sunt dominate de incertitudine, și prezentul proiect va oferi soluția tampon până la preluarea victimei în adăposturile publice.
Prin urmare, proiectul a reprezentat continuarea activității din Centrul de Urgența Sociale, însemnând că au fost preluați beneficiarii, constituiți ca și cazuri și identificate soluţiile integrate de sprijin pentru cei fără adăpost, prin coordonarea serviciilor publice şi private, iar pentru victime, oferirea de suport pe termen foarte scurt, cazurile fiind referite serviciilor publice și ONG-urilor specializate.
Proiectul a fost derulat în perioada 01 iunie-31 decembrie 2020 de FONSS și finanțat prin programul „În stare de bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile”.

Programul În stare de bine
Programul În stare de bine este un program de finanțare ce oferă anual granturi nerambursabile în valoare totală de 1 milion de euro organizațiilor neguvernamentale din România. Programul este susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. Obiectivul programului este creșterea calității vieții locuitorilor din comunitățile rurale și urbane, prin sprijinirea inițiativelor care au un impact pozitiv în domeniile cultură, sport sau viaţă sănătoasă şi care se adresează cu prioritate grupurilor vulnerabile. Pentru mai informații, accesați www.instaredebine.ro.

Kaufland România
Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu 1.300 de magazine în 8 țări, 132.000 de angajați și o rețea de 129 de magazine în România. Asumarea responsabilității ecologice și sociale este un aspect esențial al politicii corporative Kaufland. Crezul companiei constă în ideea că lumea poate fi un loc mai bun prin implicarea fiecăruia, de aceea, în 2018, Kaufland a dezvoltat platforma „Implicarea face diferența”, sub umbrela căreia sunt comunicate toate acțiunile de responsabilitate socială. Cea mai mare parte a proiectelor CSR ale companiei sunt desfășurate în parteneriat cu asociații nonguvernamentale regionale sau naționale și urmăresc implementarea de programe sociale complexe ce se adresează unor grupuri mari de beneficiari. Pentru mai multe detalii vizitați www.kaufland.ro.

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) este o organizație neguvernamentală, independentă, înființată în anul 1994, la inițiativa Comisiei Europene. FDSC promovează o societate civilă puternică și sustenabilă, care contribuie la apărarea valorilor democratice, prin sprijinirea actorilor societății civile, mobilizarea de resurse, încurajarea unui mediu favorabil și întărirea cooperării cu celelalte sectoare. Pentru mai multe informații, accesați www.fdsc.ro.