Locuire de urgenta si servicii medico-sociale pentru persoanele fără adăpost din municipiul Iasi

Federația Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS în parteneriat cu Fundația Un Coup de Main d’Emmaus și Serviciul Voluntar de Ambulanță Iași realizează proiectul “Locuire de urgenţă şi servicii medico-sociale pentru persoanele fără adăpost din municipiul Iaşi”.

Proiectul propune o soluţie rapidă şi eficientă de locuire de criză- „Cartierul social Kaufland”, pentru persoanele fără adăpost de pe raza municipiului Iaşi sau care din motive de violență domestică își părăsesc locuința, până ce acestea sunt preluate în serviciile publice de asistență socială sau referite ONG-urilor din FONSS sau se soluționează situația de criză.

„Cartierul social Kaufland” va oferi servicii de găzduire de urgenţă, servicii socio-medicale şi de suport de asistenta socială și integrare pentru depăşirea situaţiei de criză și va însemna un complex de trei containere (duș social, cabinet medical, cabinet de asistență socială și dormitor) ce vor fi amplasate pe raza municipiului Iași, în spațiul alocat de Primrăria Iași, care prin această contribuție devine și partener în proiect.

Prin acest proiect 65 persoane fără adăpost de pe raza municipiului Iaşi care nu beneficiau, la momentul preluării lor în evidența serviciului, de sprijin social sau socio-medical și minimum 10 persoane victime ale violenţei domestice au șanse să iasă din starea de criză cu sprijinul echipei de proiect și să facă primii pași spre viața normală.

FONSS a dezvoltat deja în perioada pandemiei Centrul de Urgențe Sociale, ca punct de relație și intervenție imediată pentru cei afectați de criză sanitară și socială. A fost așadar creat un mecanism de coordonare și conlucrare între ONGurile din FONSS și diverse instituții publice, pentru ca orice intervenție să fie mai eficientă.
O problemă ce a necesitat intervenție deosebită a Centrului de Urgențe Sociale a fost aceea a oamenilor fără adăpost, care se aflau în situații de risc de infectare și privare de alimente și asistență medicală, dar erau și un risc pentru sănătatea publică. Odată cu ieșirea din starea e urgență oamenii străzii s-au reîntors în stradă, după aproape două luni în care se obișnuiseră să stea în adăpost, deși pentru ei vulnerabilitatea e și mai mare în această perioadă. Deși unii și-ar dori să-și schimbe statutul, lipsa unui ajutor de asistență socială și a unui loc în care să se poată spăla îi face indezirabili pentru relații cu comunitatea și incapabili să stăpungă barajul birocratic.
Tot pe durata stării de urgență nu au avut acces la servicii femeile victime ale violenței din cauza carantinei impusă adăposturilor. Primele câteva ore de la momentul părăsirii domiciliului sunt dominate de incertitudine, și prezentul proiect va oferi soluția tampon până la preluarea victimei în adăposturile publice.
Prin urmare actualul proiect reprezintă continuarea activității din Centrul de Urgența Sociale, însemnând că sunt preluați beneficiarii, constituiți ca și cazuri și sunt identificate soluţiile integrate de sprijin pentru cei fără adăpost, prin coordonarea serviciilor publice şi private, iar pentru victime, se va oferi suport pe termen foarte scurt, după care cazul va fi referit serviciilor publice și ONG-urilor specializate.
Proiectul este derulat în perioada 01 iunie-30 noiembrie 2020 de FONSS și finanțat prin programul „În stare de bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile”.

Programul În stare de bine
Programul În stare de bine este un program de finanțare ce oferă anual granturi nerambursabile în valoare totală de 1 milion de euro organizațiilor neguvernamentale din România. Programul este susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. Obiectivul programului este creșterea calității vieții locuitorilor din comunitățile rurale și urbane, prin sprijinirea inițiativelor care au un impact pozitiv în domeniile cultură, sport sau viaţă sănătoasă şi care se adresează cu prioritate grupurilor vulnerabile. Pentru mai informații, accesați www.instaredebine.ro.

Kaufland România
Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu 1.300 de magazine în 8 țări, 132.000 de angajați și o rețea de 129 de magazine în România. Asumarea responsabilității ecologice și sociale este un aspect esențial al politicii corporative Kaufland. Crezul companiei constă în ideea că lumea poate fi un loc mai bun prin implicarea fiecăruia, de aceea, în 2018, Kaufland a dezvoltat platforma „Implicarea face diferența”, sub umbrela căreia sunt comunicate toate acțiunile de responsabilitate socială. Cea mai mare parte a proiectelor CSR ale companiei sunt desfășurate în parteneriat cu asociații nonguvernamentale regionale sau naționale și urmăresc implementarea de programe sociale complexe ce se adresează unor grupuri mari de beneficiari. Pentru mai multe detalii vizitați www.kaufland.ro.

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) este o organizație neguvernamentală, independentă, înființată în anul 1994, la inițiativa Comisiei Europene. FDSC promovează o societate civilă puternică și sustenabilă, care contribuie la apărarea valorilor democratice, prin sprijinirea actorilor societății civile, mobilizarea de resurse, încurajarea unui mediu favorabil și întărirea cooperării cu celelalte sectoare. Pentru mai multe informații, accesați www.fdsc.ro.