COMPASS – COMunitate, PArticipare, SuStenabilitate

„Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă.”

COMPASS – COMunitate, PArticipare, SuStenabilitate este un proiect în care FONSS este partener al Organizației Umanitară CONCORDIA și Asociației Educație pentru Viața Reală și în care ne propunem creșterea participării persoanelor din grupurile vulnerabile la luarea deciziilor locale care care îi privesc.  De asemenea dorim încurajarea contribuției acestora la dezvoltarea locală în cale 40 de comunități insuficient deservite din mediul rural și urban din România în care vom lucra.

Dorim să creem o Rețea Națională a Centrelor de Zi  în care 40 de centre de zi din mediul rural și  urban să lucreze la proceduri de lucru sau să facă schimb de experiență privind monitorizarea și îmbunătățirea continuă a standardelor de calitate și dezvoltarea capacității furnizorilor de servicii, dar și să-șă spună punctul de vedere privind finanțarea serviciilor sociale.

Pentru că deseori lipsa noțiunilor de gospodărire financiară duc la decizii proaste, în proiect 400 de tineri și adulți în stare de vulnerabilitate vor beneficia de consiliere financiară timp de minim 6 luni folosind metodologia „Banostare”.

Programe de formare pentru creșterea calității serviciilor sociale vor fi oferite unui număr de 60 de profesioniști de la nivelul centrelor de zi cu responsabilități de coordonare sau care lucrează direct cu beneficiarii. 600 de persoane vor fi instruite cu privire la tehnici de advocacy pentru a-i învăța cum să  participe la luarea deciziilor la nivelul comunităților locale.

FONSS va lucra la un Raport privind implementarea standardelor de calitate în centrele de zi ce va conține propuneri privind îmbunătățirea cadrului legat de reglementare și finanțare a acestora. Raportul va fi elaborat și adus la cunoștința a peste 80 de stakeholderi de la nivel local și central.

Pe termen lung proiectul va evidenția rolul și importanța centrelor de zi ca serviciu de prevenție la nivelul comunităților atât din partea autorităților, cât și din partea societății în general și va duce la o îmbunătățire a serviciilor sociale la nivelul centrelor de zi prin creșterea capacității profesioniștilor de a răspunde nevoilor beneficiarilor, inclusiv a celor legate de consiliere financiară.

Durata proiectului este: 01.05.2021 – 01.10.2023

Proiectul este derulat de Organizația Umanitară CONCORDIA în parteneriat cu  Federația Organizațiilor Nonguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS și Asociația Educație pentru Viața Reală și beneficiază de o finanțare în valoare de 247.655 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.