Proiectul RESTART

Proiect RESTART – Reziliență, protecție și incluziune socială a persoanelor strămutate forțat din Ucraina, aflate pe teritoriul României- Contract ACF_A6.1_RR_06, are o perioada de implementare de 12 luni, pănâ în data de 30 aprilie 2024.

Acest proiect a apărut urmare a necesității de suport de integrare pe care îl au refugiații ucraineni veniți în România. Deși aparent cadrul legilativ le oferă unele avantaje, accesul la informație, consiliere, educație, asistență medicală și socială sunt foarte dificile.

Organizațiile specializate pe asistență umanitară nu au experiență pe integrarea grupurilor vulnerabile.

România nu are instituții și proceduri prietenoase de deservire a refugiaților, prin urmare, poziția noastră este de facilitator,  negociator, mediator în relație cu statul român.  

Costul total eligibil estimat al proiectului este de 249.801,60 Euro.

BENEFICIARII DIRECȚI sunt:

® Minimum 500 persoane (refugiați din Ucraina), care vor avea o mai bună cunoaștere a sistemului românesc de asistență socială și vor înțelege corect drepturile pe care le au pe teritoriul României, cu precădere în ceea ce privește protecția temporară, accesul la educație, sănătate, locuire, asistență socială, ocupare.

® 800 participanti direcți la proiect (persoane strămutate din Ucraina), care vor fi informati cu privire la finanțarea primită în cadrul Programului.

® 10.000 persoane din comunitățile gazdă, care vor fi informate cu privire la rolul beneficiilor si serviciilor sociale din Romania, in cadrul proiectului RESTART (prin toate mijloacele de comunicare disponibile in cadrul proiectului).

® Specialiștii și voluntarii din minimum 20 ONG-uri românesti din întreaga țară și minimum 50 furnizori publici de servicii sociale, medicale și educaționale pentru grupuri vulnerabile, care vor cunoaște mai bine legislația și măsurile de sprijin la care sunt eligibili refugiații și migranții de pe teritoriul României.

BENEFICIARII INDIRECȚI:

– Peste 100 autorități locale, județene și naționale, mai ales cele din domeniul social, educațional și medical (UAT-uri, consilii judetene, DGASPC-uri, Direcții de Asistență Socială de la nivelul Primăriilor, MMSS și instituțiile din subordine, Min. Sănătății, Min. Educației, Secretariatul General al Guvernului), precum și reprezentantii Universităților din România, ai Colegiilor Profesionale, ai sindicatelor si patronatelor, care prin comunicarea din cadrul proiectului vor acționa mai eficient pentru susținerea incluziunii sociale a refugiaților, pe durata războiului, respectiv pentru acordarea măsurilor de asistență umanitară de care aceștia au nevoie.

– Comunitățile în care vom acționa direct (prin acțiuni de informare, negociere cu autoritățile locale, cu reprezentanții societății civile, ai instituțiilor și serviciilor publice) pentru ca resursele locale să poată acoperi și nevoile grupurilor de refugiați ucraineni, cu precădere ale celor extrem vulnerabili (persoane cu dizabilități, persoane vârstnice dependente, mame cu mulți copii, mame greu angajabile, persoane cu boli cronice invalidante etc).

MESAJE CHEIE

Dorim să comunicăm două mesaje cheie la nivelul proiectului, fiecare din ele direcționat asupra unor categorii specifice de public:

Pentru profesioniștii din instituțiile publice, pentru reprezentanții ONG, pentru beneficiarii direcți ai acțiunilor proiectului (refugiați ucraineni, persoane vulnerabile), precum și pentru locuitorii din comunitățile gazdă: ”Refugiații reprezintă un grup pe care România trebuie să îl integreze corect în politicile de asistență socială, educațională, de sănătate și de ocupare, cu o atenție sporită pentru refugiații extrem vulnerabili”

Prin toate acțiunile proiectului dorim să conștientizăm publicul și profesioniștii, autoritățile de la toate nivelurile, că România trebuie să ia în calcul, în orice moment, refugiații sau migranții, ca un grup vulnerabil semnificativ în politicile sale publice de asistență și incluziune și că astfele de evenimente de urgență umanitară de mare anvergură obligă sistemul românesc să își crească performanța și capacitatea de răspuns la situațiile de urgență. În acest mod, sistemul va fi pregătit să intervină și în alte categorii de urgențe cu impact social major (dezastre naturale de mare anvergură, criză sanitară, etc).

Pentru autoritățile locale, județene și naționale, mesajul cheie este :

”Urgențele sociale și umanitare nu pot fi gestionate decât prin cooperarea eficientă (și reglementată) dintre instituțiile publice și societatea civilă, iar acest mecanism de intervenție integrată trebuie pregătit, reglementat și îmbunătățit permanent”.

Prin acțiunile proiectului încercăm să lărgim baza de cooperare dintre autoritățile publice și societatea civilă, pentru a gestiona mai bine urgențele sociale și umanitare, ale căror efecte sunt mult mai complexe decât riscurile legate de supraviețuire.

Criza refugiaților a arătat că doar printr-o cooperare public-privat foarte atent pregătită și exersată au putut fi adresate nevoile unui grup atât de mare (și neașteptat) de persoane vulnerabile, care au ajuns în România fugind din calea războiului.

Detalii despre acțiunile din proiect vor fi postate pe site-ul FONSS și contul de facebook al organizației.

——————————————————————————————————————–

Proiectul Restart este derulat de FONSS – Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale, în parteneriat cu Confederația Caritas România prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2020.
Conținutul acestui document nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2020; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.ro. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile pe www.activecitizensfund.ro.