Vocea ONG pentru servicii sociale!

 

Scopul proiectului „Vocea ONG pentru servicii sociale!”, implementat in 3 ani (6luni/an) a fost dezvoltarea si promovarea serviciilor sociale in comunitate ca solutie de incluziune activa a grupurilor vulnerabile.

Proiectul a urmarit:

 • Crearea unui mecanism transparent si participativ de punere in aplicare a Legii Asistentei Sociale, inclusiv prin crearea unui birou de contractare de servicii sociale la nivelul Consiliului Local Iasi;
 • Elaborarea unei harti de nevoi sociale si actualizarea ei anual, in baza careia sa se realizeze Planul de actiune si de achizitii a serviciilor sociale;
 • Dezvoltarea de parteneriate public-privat intre furnizori, cu scopul atragerii fondurilor europene pentru realizarea de investitii in servicii sociale;
 • Desfasurarea de cursuri de scriere de proiecte calitative si cu impact, pentru organizatii neguvernamentale, pentru liniile de finantare puse la dispozitie de CL, CJ si UE.

Beneficiarii directi ai proiectului „Vocea ONG pentru servicii sociale!” au fost:

 • 20 de furnizori publici si privati de servicii sociale de pe raza judetului Iasi si cel putin 100 de persoane din grupuri vulnerabile care au fost implicate in derularea cercetarii de cartografiere a nevoilor sociale la nivelul municipiului Iasi;
 • 20 de furnizori publici si privati de servicii sociale de pe raza judetului Iasi care au participat la intalnirea de lucru pe strategia de dezvoltare a municipiului Iasi, capitol incluziune si strategia judeteana de asistenta sociala si au contribuit la realizarea planului de actiune, a planificarii bugetare si a planului de achizitii;
 • 60 de reprezentanti ai primariilor si judetelor din tara care au participat la intalnirile de lucru de la Iasi in vederea cunoasterii modelului de buna practica dezvoltat aici;
 • 100 de primari sau reprezentanti delegati din judetul Iasi care au fost informati despre mecanismele de contractare si finantare de servicii sociale, dar si despre dezvoltarea de parteneriate strategice cu ONG-urile furnizoare de servicii sociale din FONSS;
 • 75 de reprezentanti ai ONG-urilor care au beneficiat de un curs de formare de 2 zile/curs privind scrierea de proiecte pentru finantare in baza Legii 350/2005 si accesare mecanism de co-finantare proiecte europene, respectiv prezentare axe de finantare pe fonduri structurale;
 • 75 de reprezentanti ai ONG-urilor si autoritatilor locale care au beneficiat de un curs de formare in domeniul contractarii sociale si achizitionarii de servicii si produse de la intreprinderi sociale de insertie;
 • 21 de ONG-uri, membre in FONSS care au beneficiat de o prezentare a serviciilor prestate si a aportului adus in comunitate in cadrul unui raport/brosura publicat in cadrul proiectului.

Beneficiarii indirecti ai proiectului au fost:

 • Persoanele din grupuri vulnerabile din judetul Iasi;
 • ONG-urile furnizoare de servicii sociale din tara;
 • Comunitatea municipiului Iasi care a primit Ziarul Vocea ONG editat de federatie in varianta print trimestrial in 1500 de exemplare si lunar in varianta de newsletter electronic.

”Vocea ONG pentru servicii sociale” a fost finantat de Primaria Municipiului Iasi prin Programul pentru acordarea de finantari nerambursabile in anul 2016, in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general.

Prezentarea proiectului este disponibila [ aici ]