Forumul Serviciilor Sociale
5 februarie 2015
Dovada că ONG mai mult aduc, decât primesc din comunitate
6 martie 2015

FONSS prezentată la Suceava

Ieri, la Suceava a fost prezentată FONSS – Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale ca organizaţie regională care şi-a asumat efortul de advocacy pentru domeniul serviciilor sociale. De asemenea, ONG şi autorităţile din domeniul serviciilor sociale prezente la intâlnire au aflat detalii cu privire la catalogul serviciilor sociale, ziarul Vocea ONG şi alte oportunităţi de promovare pentru ONG din social.

Discuţiile, la care au participat 30 de reprezentaţi ai ONG şi ai autorităţilor publice din Suceava şi Botoşani, au plecat de la premisa că serviciile sociale constituie un pilon central al politicilor de incluziune şi coeziune socială şi un factor de creștere a calității vieții persoanelor aflate într-o stare de vulnerabilitate. ONG prezente la întâlnire şi-au putut exprimat punctul de vedere cu privire la necesitatea creării unei politici publice de finanţare coerentă.

 Întâlnirea de ieri face parte dintr-un amplu proces de consultare la nivel naţional cu reprezentanți ai ONG-urilor furnizoare de servicii sociale și ai autorităților publice locale, din cinci regiuni, şi s-a realizat în Suceava cu sprijinul AREAS, în cadrul proiectului ”Vocea ONG pentru comunitate!”, finanţat prin granturile SEE, 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Proiectul este implementat la nivelul regiunii Nord Est, începând cu luna martie 2013 (până în august 2015), de către un consorţiu de organizaţii din Iaşi – Fundaţia “Alături de Voi” România – solicitant, Asociaţia Alternative Sociale, Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi, Centrul de Dezvoltare Sociala, Centrul Diecezan Caritas, Fundaţia COTE, Fundaţia Iosif, Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany, Fundaţia Star of Hope România şi Fundaţia World Vision România.