Invitație depunere oferte pentru achiziția serviciilor de catering

Comisar european în vizită la noi
4 aprilie 2023
O alegere esențială- educație în limba română
1 mai 2023

Invitație depunere oferte pentru achiziția serviciilor de catering

Către toți operatorii economici interesați:

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS, cu sediul în Iași, strada Gându nr.10A, vă invită să depuneți oferte pentru achiziția de servicii de catering- trei mese pe zi- pentru beneficiarii programului de asistență umanitară și sociala pentru refugiați din Ucraina, desfăsurat de FONSS în cadrul serviciului Centrul de Asistență Umanitară și Socială pentru Refugiați Nicolina.

➢ Obiectul achiziției: Servicii de preparare și furnizare de masa calda în regim catering, la sediul Centrului de Asistență Umanitară și Socială pentru Refugiați Nicolina. Cod CPV: 55520000-1.

➢ Livrarea meniurilor se va face în Municipiul Iași, la adresa: Șoseaua Nicolina nr. 141, Iași, județul Iași

➢ Sursa de finanțare: Programele de asistență umanitară derulate de FONSS, cu sprijinul donatorilor internaționali, pentru asistența persoanelor strămutate din Ucraina, ca urmare a războiului din această țară.

➢ Cantitatea solicitată: Cca 50 meniuri, zilnic (luni-duminică), însemnând trei mese pe zi/ persoană -mic dejun, prânz li cină, câte un fel de mâ). Fiecare porție trebuie ambalată în caserole individuale și transportată la sediul Centrului Nicolina, în condiții de siguranță alimentară, conform legislației în vigoare.

➢ Procedura de achiziție: procedură simplificată proprie.

➢ Valoarea maximă a contractului de servicii: 100.000 lei (TVA inclus)

➢ Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate-preț. La evaluarea ofertelor se va evalua prețul (50 %), diversitatea meniurilor și a ingredientelor, modalitatea de ambalare a meniurilor (25%) și timpul mimim necesar între momentul comenzii și livrarea produselor (25%).

➢ Prestatorul are obligaţia de a oferi produse proaspete, în termenul de garanţie şi să asigure prepararea şi transportul lor în conformitate cu toate prevederile legale în vigoare. Cantitatea şi calitatea produselor trebuie să respecte oferta tehnică depusă la procedura de achiziție. Prestatorul se va asigura că mâncarea este caldă în momentul servirii si va asigura o cantitate suficientă de produse, adaptată numărului de beneficiari.

➢ Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor de preparare si distribuire a produselor. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

➢ Modalitatea de transmitere a ofertei:

a. Ofertele de preț se depun directă (în plic închis, marcat cu mențiunea ”A nu se deschide înainte de data de 30 aprilie 2023, ora 10.00) la sediul Centrului de Asistență Umanitară și Socială Nicolina, Șoseaua Nicolina 141, Iași. Oferta trebuie să includă atât propunerea tehnică – menu-uri, cât și propunerea financiară exprimată în lei.

b. Ședința de deschidere a ofertelor va avea loc pe data de 2 mai 2023, la Centrul de Asistență Umanitară și Socială Nicolina, ora 14.00. Responsabilul pentru primirea ofertelor și pentru deschiderea acestora: Mihaela Olteanu, coordonator proiecte FONSS.

➢ Termenul limită pentru solicitarea clarificărilor: 29 mai 2023, ora 16.00.

➢ Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile

➢ Se vor respinge ofertele care :

o Au fost depuse după data și ora limită de depunere a ofertelor ;

o Au fost depuse la o altă adresă decât cea stabilită prin prezentul document;

o Nu satisfac condițiile formulate de achizitor;

o Ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate de achizitor sau explicațiile oferite nu sunt concludente;

o Ofertantul modifică, prin răspunsurile la clarificări, conținutul propunerii tehnico-financiare, iar aceasta nu mai corespunde cerințelor formulate de achizitor;

o Ofertantul nu acceptă corectarea eventualelor erori aritmetice la propunerea financiară ;

➢ Forma pe care o va lua angajamentul legal: contract de prestare servicii/grant în cadrul programului de asistență umanitară derulat de FONSS în România (2023). Durata contractului: 3 luni

Informații suplimentare: Mihaela Munteanu, tel. 0740513864, e-mail: comunicare@fonss.ro

➢ Contestațiile se pot depune la adresa mai sus menționată, în termen de 1 zi calendaristică de la luarea la cunoștință despre un act al achizitorului considerat nelegal.

Termen de soluționare: 1 zi calendaristica de la depunerea contestației.

Cerere de ofertă lansată pe data de 25 aprilie 2023.