Ministerul Muncii lansează în dezbatere ‘Strategia Națională privind Persoanele Vârstnice și Îmbătrânirea Activă’

FONSS se prezinta la Bacau
19 November 2014
FONSS vrea dezbatere publica a Strategiei naţionale “O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2015 – 2020
7 January 2015

Ministerul Muncii lansează în dezbatere ‘Strategia Națională privind Persoanele Vârstnice și Îmbătrânirea Activă’

România și-a propus atingerea unui procent de 70% a ratei de ocupare a forței de muncă în cadrul populației cu vârsta cuprinsă între 20-64 de ani până în anul 2020 și reducerea numărului de persoane care prezintă risc de sărăcie sau excluziune socială cu 580.000 de persoane, raportat la anul de referință 2008, potrivit ‘Strategiei Naționale privind Persoanele Vârstnice și Îmbătrânirea Activă 2014 – 2020’, lansată în dezbatere de Ministerul Muncii.

‘Pentru a merge pe calea unei creșteri economice mai mari, România și-a propus atingerea unui procent de 70% a ratei de ocupare a forței de muncă în cadrul populației cu vârsta cuprinsă între 20-64 de ani până în anul 2020, comparativ cu procentul actual de 64%. Un alt obiectiv constă în reducerea numărului de persoane care prezintă risc de sărăcie sau excluziune socială cu 580.000 de persoane, în aceeași perioadă, raportat la anul de referință 2008. Aceste obiective sunt stabilite prin Strategia Europa 2020 și prin Programul Național de Reformă(PNR) al României și sunt sprijinite de UE, care consideră conceptul de Îmbătrânire activă un element esențial pentru atingerea obiectivelor strategice ale programului Europa 2020’, se precizează în documentul citat.

Populația vârstnică reprezintă, conform documentului, o resursă insuficient folosită a economiei României, aspect care face dificilă atingerea obiectivului de 70% de ocupare a forței de muncă fără să recurgă la acest segment de populație. În România, rata de ocupare a forței de muncă în rândul populației cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 de ani este cu numai 2% mai mică decât media din UE, în timp ce aceeași rată pentru populația cu vârsta între 55 și 64 de ani este cu 9% mai mică, chiar și când este măsurată cu o creștere artificială semnificativă. În zonele urbane, aproape jumătate din întreaga populație cu vârsta între 18 și 64 de ani și care nu urmează o formă de învățământ, formare sau nu deține un contract de muncă, se încadrează în intervalul de vârstă de la 55 la 64 de ani.

Potrivit Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), cele trei mari obiective generale prevăzute în document sunt prelungirea vieții active a persoanelor vârstnice, promovarea participării sociale și a unei vârste înaintate demne și obținerea unui grad mai ridicat de independență și siguranță pentru persoanele care necesită îngrijire de lungă durată.

Strategia Națională privind Persoanele Vârstnice și Îmbătrânirea Activă 2014 — 2020 este realizată împreună cu experții Băncii Mondiale, în acord cu agenda politicii de îmbătrânire activă în România, care vizează o societate în care persoanele vârstnice sunt încurajate și ajutate să ducă o viață sănătoasă, productivă, participativă, demnă și independentă, în cea mai mare măsură posibilă.