Cerere de ofertă pentru achiziția de conductori electrici și alte consumabile electrice

Magazinul social RoUa, sprijin umanitar pentru ucraineni
21 September 2022
Achiziție servicii de producție video și audio
1 November 2022

Cerere de ofertă pentru achiziția de conductori electrici și alte consumabile electrice

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS,  cu sediul în Iași, strada Gându nr.10A, vă invită să depuneți ofertă pentru achiziția conductori electrici și alte consumabile electricepentru realizarea instalației electrice pentru Magazinul social RoUa, de la Centrul De Asistență Umanitară și Socială Nicolina din Iași, Șoseaua Nicolina nr. 141.   

 • Obiectul achiziției: achiziția de conductori electrici și alte consumabile electrice.

Cod CPV: 31000000-9

 • Sursa de finanțare: Programele de asistență umanitară derulate de FONSS, cu sprijinul donatorilor internaționali, pentru asistența persoanelor strămutate din Ucraina, ca urmare a războiului din această țară.
 • Produse și cantitatea solicitată:
 • Procedura de achiziție: achiziție directă.
 • Valoarea maximă a contractului de servicii: 4.000 lei (fără TVA)
 • Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate-preț.
 • Modalitatea de transmitere a ofertei:

Prin email la comunicare@fonss.ro sau fizic, la sediul Centrului de asistență umanitară și socială Nicolina Iași.

 • Termenul limită pentru solicitarea clarificărilor : 15 octombrie 2022, ora 16.00.
 • Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile
 • Timp de livrare: 3 zile de la data comunicării acceptării ofertei
 • Se vor respinge ofertele care :
  • Au fost depuse după data și ora limită de depunere a ofertelor ;
  • Ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate de Achizitor sau explicațiile oferite nu sunt concludente ;
  • Ofertantul modifică, prin răspunsurile la clarificări, conținutul propunerii tehnico-financiare, iar aceasta nu mai corespunde cerințelor tehnice menționate ;
  • Ofertantul nu acceptă corectarea eventualelor erori aritmetice la propunerea financiară ;
  • Ofertantul nu respectă perioada de valabilitate prevăzută de Achizitor în acest document.

Detalii pot fi solicitate pe adresa comunicare@fonss.ro, aceeasi adresă pe care pot fi trimise ofertele.