Anunț achiziție directă

Se conturează Cartierul social
10 September 2020
Sprijin din randul studentilor pentru oamenii strazii
2 November 2020

Anunț achiziție directă

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS, cu sediul în Iași, strada Sf. Andrei nr 67, vă invită să depuneți oferte pentru achiziția directă a unor containere metalice de tip birou, dormitor și sanitar, în cadrul proiectului ”Locuire de urgență și servicii medico-sociale pentru persoanele fără adăpost din Municipiul Iași, pe durata stării de urgență”, derulat de FONSS în perioada iunie-noiembrie 2020 și finanțat prin programul „În stare de bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.
Obiectul achiziției: Containere de tip birou, dormitor și sanitar, precum și servicii de transport și instalare a acestora. Documente atasate:

Invitatia de depunere a ofertelor
Documentatia achizitiei de containere metalice

Modalitatea de transmitere a ofertei este:
a. Prin e-mail, la adresele: office@fonss.ro și mihaela.olteanu@fonss.ro. Oferta trebuie să includă atât propunerea tehnică cât și propunerea financiară exprimată în lei, cu TVA evidențiat distinct. Oferta tehnică și financiară va fi însoțită de documentele suport menționate în continuare.

Sau
b. Prin poștă/curier sau depunere directă, în plic închis, la adresa: FONSS, Strada Sf. Andrei nr.67, Iași, județul Iași, cod poștal 700028.
c. Ședința de deschidere a ofertelor va avea loc la adresa: FONSS, Strada Sf. Andrei nr.67, Iași, județul Iași, cod poștal 700028, pe data de 5 octombrie la ora 15.00.