Solicitam anularea concursului pentru experti independenti pentru monitorizarea Conventiei ONU privind persoanele cu dizabilitati

PETIȚIE: Guvernul României trebuie sa acționeze imediat pentru ca persoanele cu dizabilități să nu piardă asistenții personali
16 mai 2019
Cand omul conteaza cel mai putin, politicul isi face jocul
3 septembrie 2019

Solicitam anularea concursului pentru experti independenti pentru monitorizarea Conventiei ONU privind persoanele cu dizabilitati

Ieri FONSS, impreuna cu mai multe organizatii din domeniul dizabilitatii, a inaintat Consiliului de monitorizare a Implementarii Conventiei ONU privind persoanele cu dizabilitati o solicitare de anulare a unui concurs de selectie a expertilor independenti, din motive foarte sesioase.

Pana la aceasta ora, la telefonul Consiliului nu a raspuns nimeni si oricat de ciudat  ar parea, este inca o situatie care ne face sa consideram ca functionarea acestui Consiliu este, asa cum am denuntat si in alte situatii, defectuasa. Acum nu putem inregistra legal documentul nostru.

In noiembrie 2018, am avut o corespondenta cu presedintele Consiliului de monitorizare a Implementarii Conventiei ONU privind persoanele cu dizabilitati si am solicitat informatii despre primirea statutului de expert independent. Atunci ni s-a spus ca va fi lansat un anunt de selectie. Anuntul a venit, iata, dupa 7 luni de zile (nu stim cine a facut monitorizarea in acest timp!) si este incomplet și încalcă prevederile Codului Muncii.

Mentionam ca functionarea acestui Consiliu poate asigura conditii umane pentru persoanele cu dizabilitati din centrele rezidentiale. Consiliului de monitorizare a Implementarii Conventiei ONU privind persoanele cu dizabilitati poate veghea ca persoanele cu dizabilitatii sa nu moara in conditii suspecte sau sa dispara fara urma din centrele rezidentiale. 

Mentionam ca acest Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenţiei ONU gestioneaza un buget de 4,488 milioane lei, cu 111% mai mari faţă de cele de anul trecut. Cheltuielile de personal sunt stabilite la 2,738 milioane lei (plus 107,9%), iar cheltuielile cu bunuri şi servicii la 1,5 milioane lei (plus 117,39%).

Avand in vedere statutul acestui Consiliu care functioneaza sub control parlamentar, am solicitam audierea presedintelui in comisiile de drepturile omului din Senat si Camera Deputatilor si reluarea procesului de selectie pe criterii corecte si transparente.

Mai jos este scrisoarea adresata presdintelui  Consiliului de monitorizare a Implementarii Conventiei ONU privind persoanele cu dizabilitati :

Către

Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenţiei ONU privind persoanele cu dizabilităţi

În  atenția dlui Florinel Butnaru, președinte

Domnule președinte,

Vă sesizăm în legătură cu anunţul pentru selectarea experţilor independenţi. Acesta a fost publicat în data de 18 iunie 2019 pe pagina de internet a Consiliului de Monitorizare: https://www.consiliuldemonitorizare.ro/anunt-selectie-experti-iunie-2019/.

Am așteptat cu deosebit interes anunțarea selecției pentru experții independenţi care să participe în echipele de monitorizare ale Consiliului de Monitorizare a Implementării Convenţiei ONU privind persoanele cu dizabilităţi cu speranța că procesul de selecție va fi incluziv, transparent, adaptat cerinţelor persoanelor cu dizabilităţi și va permite cooptarea ca experți a autoreprezentanților şi a profesioniştilor cu experienţă în monitorizarea respectării drepturilor persoanelor instituţionalizate cu dizabilităţi.

Cu toate că ne-am adresat dumneavoastră încă din anul 2018 din dorinţa de a colabora şi de a ne asigura că persoanele cu dizabilităţi sunt incluse în procesul de monitorizare, niciuna dintre organizaţiile semnatare nu a primit anunţul de selecţie şi nici nu l-a găsit publicat pe o pagină destinată organizaţiilor neguvernamentale sau serviciilor destinate persoanelor cu dizabilităţi. În plus, anunţul publicat conține informații incomplete, derutante pentru un aplicant, contribuind la inegalitatea de acces  şi făcând aproape imposibilă obținerea acestui statut de către autoreprezentanții cu dizabilități.

Anunţul nu este în format accesibil persoanelor cu dizabilităţi (“design universal”) şi nu oferă informaţii despre adaptarea rezonabilă a locului de muncă. Modul în care sunt formulate “Criteriile specifice ce trebuie indeplinite de candidat” nu respectă legislaţia muncii în vigoare (art. 17 şi art 29, Codul muncii). Regulamentul de selecție este incomplet, lipsind toate elementele care să garanteze un proces de evaluare incluziv, transparent și corect.

Prin urmare, vă solicităm anularea procedurii de selecție și republicarea anunțului pentru angajarea de experţi independenţi în monitorizare cu respectarea cerinţelor de formă corectă și completă, precum și completarea regulamentului de selecție cu informațiile care ar duce la un proces transparent şi incluziv.

Pentru a vă ajuta în elaborarea unui document care să respecte criteriile de diseminare, selecţie şi angajare în funcţia de expert independent, vă transmitem următoarele observaţii:

 

Nr. crt Mențiunea Comentarii
1. Anunțul privind selecția este incomplet deoarece nu oferă informații esențiale pentru ca o persoană să poată ști dacă oferta este sau nu este interesantă pentru ea și să decidă aplicarea pentru post.

 

 

Mai exact nu se precizează:

Ø  Câte posturi se ocupă?

Ø  Cui se adresează anunțul? (arie geografică de domiciliu, vârstă minimă a aplicantului) 

Ø  Locul de desfășurare a activității

Ø  Perioada contractului și timpul de lucru estimat

Ø  Pachetul de facilități de susținere a activității expertului (mijloace de lucru, decontare)

Ø  Nivelul remunerației

Ø  Natura contractului

Ø  Cum sunt respectate condiţiile de adaptarea rezonabilă a locului de muncă?

2. În Regulamentul de desfășurare menționați că selecția experților se va face prin selecția dosarului și proba interviului. Ø  Care sunt criteriile și punctajele de evaluare pentru dosare?

Ø  Care este grila de interviu?

Ø  Care este componența comisiei de evaluare?

Ø  Care este comisia de contestație?

Ø  Care este termenul și procedura de contestație, avand în vedere că faceți o evaluare de dosar fără criterii și un interviu, probabil oral?

 

Vă solicităm completarea anunțului de selecție și regulamentului de concurs cu toate aceste elemente, în caz contrar sunt încălcare prevederile Codului muncii privind procedura de informare a viitorului angajat. (art. 17. )

3 Ø  Depunerea dosarului de candidatură se face în maximum 7 zile lucrătoare, personal.

 

Este o condiție care poate restricționa accesul la competiție e celor aflați la mare distanță de București şi în mod special a persoanelor cu dizabilităţi.

Solicităm procedură de depunere online.

4. Condițiile specifice de participare la selecție sunt foarte generale și pe alocuri în contradicție cu alte cerințe, cum ar fi cele din bibliografie. Unele condiții specifice încalcă dreptul la opinie.

Vom menționa doar acele condiții care ridică întrebări din punctul nostru de vedere.

Precizați în anunt că poate deveni expert independent, orice persoană care îndeplinește următoarele condiții:

Ø  Are capacitate deplină de exercițiu Cum corespunde această condiție cerinţelor articolului 12 al Convenţiei privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi.
Ø  Este absolvent de școală profesională/studii medii/postliceale/superioare de scurtă și lungă durată;

Ø  Bibliografie – legislaţie

 

Este nepotrivită concurența între persoane cu un nivel de instruire atât de diferit.

Prin condiţionarea accesului experţilor independenţi în echipele de monitorizare, de cunoaşterea unei bibliografii juridice (include chiar şi Noul Cod Civil), accesul persoanelor cu dizabilităţi şi care au un istoric de instituţionalizare, devine imposibil.

Nu întelegem care sunt motivele pentru care persoanele cu studii în domeniul social, psihologic, educaţional, medical, nu au acces în echipele de monitorizare?

Ø  Are expertiză în domeniul drepturilor omului, în mod special în materia drepturilor persoanelor cu dizabilități; Putem considera că un autoreprezentant care s-a luptat pentru drepturile lui ani de zile în sistemul rezidențial are această expertiză? Dar un părinte care are în îngrijire un copil sau un adult cu dizabilităţi? O persoană cu dizabilităţi dezinstituţionalizată? Un psiholog, asistent social sau medic care a activat ca expert în monitorizare în cadrul organizaţiei neguvernamentale cum demonstrează această calitate?

Nu se menționează cum se probează expertiza în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Acest criteriu are o importanţă fundamentală şi trebuie explicitat prin precizarea modului în care se poate proba expertiza.

Ø  Nu a întreprins activități și nu a avut manifestări în spațiul public de natură să denigreze Consiliului de monitorizare, statul român, Constituția României, sau să îngrădească drepturile și libertățile fundamentale ale omului.

   

  

   

 

Menționăm că acestă prevedere încalcă art. 29, alin 3, din Codul Muncii care menționează că  ”Informațiile cerute, sub orice formă, de către angajator persoanei care solicită angajarea cu ocazia verificării prealabile a aptitudinilor nu pot avea un alt scop decat acela de a aprecia capacitatea de a ocupa postul respectiv, precum și aptitudinile profesionale.”

Ø   

În sens juridic denigrarea nu este pedepsită în acest moment în lege. În trecut, înainte de scoaterea acestei acțiuni din rândul celor sancționate, denigrarea era cuprinsă în codul civil și se referea exclusiv la acțiunea unei persoane asupra alteia.

Menționăm că, în conformitate cu art 70 din Codul Civil,”orice persoană are dreptul la libera exprimare”.

Prin urmare, vă solicităm să definiți:

Ø  Ce întelegeți prin ”activități și manifestări în spațiul public de natură să denigreze”?,

Ø  Cum se verifică dacă aplicantul a denigrat? Colectaţi dvs. date în acest sens?

Ø  Cum poate fi aceasta considerată criteriu specific?

 

Calificări/competențe suplimentare:

Ø  Specializările și/sau certificările în domeniul de expertiză acoperit de misiunea specifică reprezintă criteriu de departajare.

 

La ce vă fereriți prin ”domeniul de expertiză acoperit de misiunea specifică”?

Care ar putea fi ”specializările și/sau certificările” în domeniu?

Cum faceți departajarea dacă nu menționați ce prevalează între aceste dovezi ale formării?

Vă solicităm clarificarea acestor aspecte care să facă transparentă competiția și să îi garanteze corectitudinea. 

Stimate domnule preşedinte, ne aşteptăm să reluaţi întregul proces de selecţie şi să vă asiguraţi că cerinţele dumneavoastra respectă pe deplin prevederile Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

Vă stăm la dispoziţie pentru orice alte informaţii aveţi nevoie pentru a include persoanele cu dizabilităţi şi persoanele care îi sprijină, în procesul de selecţie şi în posturile de experţi independenţi.

Semnatari:

Ceva de Spus, Timișoara

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale

Federatia Dizabnet – Reteaua prestatorilor de servicii pentru persoane cu dizabilitati

Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil – FONPC

Ceva de Spus, Timișoara

UnLoc, Fundația de Abilitare Speranța, Timișoara

Pro Act Suport

Centrul European pentru Drepturile Copilului cu Dizabilităţi

Fundatia SERA ROMANIA

Hope and Homes

Asociaţia Tonal, Sibiu

Centrul de Resurse Juridice

Autism Romania