Serviciile sociale fara contributia autoritatilor

Eveniment in desfasurare … la Constanta
7 iunie 2016
ANUNT DE ANGAJARE
15 iunie 2016

Serviciile sociale fara contributia autoritatilor

Doar unul dintre cei 23 de furnizori privati de servicii sociale din regiunea Sud Est, care s-au intanit la Constanta, in 7 iunie, la invitatia FONSS- Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale beneficiaza de finantare de la bugetul local. Asadar, oricat de necesare sunt serviciile oferite de aceste organizatii, autoritatile raman surde la vocea mediului neguvernamental.

Aceasta este doar una dintre constatarile de la evenimentul ”Serviciile sociale- intre politici publice si beneficiari”, in care echipa FONSS s-a prezentat si a invitat organizatiile din regiune la coalizare si conlucrare.

O alta problema ridicata in timpul discutiilor s-a referit la acordarea de subventii din partea Ministerului Muncii, care este foarte dificila, mai ales datorita faptului ca serviciile eligibile pentru finantare si specialistii ale caror salarii pot fi platite din aceste fonduri nu corespund serviciilor derulate in prezent de ONG-uri (ex: caminele spital s-au transformat in centre medico-sociale), iar angajatii necesari nu pot fi stabiliti dupa normele impuse de minister, ci dupa necesitatile beneficiarilor.

De asemenea, multe ONG-uri nu vor fi eligibile pentru finantari externe pentru ca nu pot sa-si licentieze serviciile, deoarece nu au dovada intabularii spatiului in care isi desfasoara activitatea. Aceste ONG nu sunt proprietarii spatiului respectiv, proprietarul refuza sa investeasca suma necesara intabularii. Pe de alta parte ONG mentioneaza ca degeaba se licentiaza servicii daca nu exista si finantarea necesara sa le sustina.

In ceea ce priveste nevoia de asistenta din partea FONSS, participantii au mentionat ca le este necesara informarea cu privire la finantari si procedurile de obtinere a facilitatilor legale, asistenta in relatia cu autoritatile locale si judetene si nu in ultimul rand, coagularea furnizorilor privati acreditati de servicii sociale pentru a ne constitui intr-un partener puternic in dialogul in comunitate.

Mentionam ca in prezent FONSS- Federatia Organizatiilor neguvernamantale pentru Servicii Sociale reprezinta interesele a 21 de furnizori de servicii sociale din regiunea Nord Est si se afla in proces de extindere si dezvoltare la nivelul altor regiuni din tara. Mai multe detalii despre FONSS sunt postate pe www.fonss.ro.

Pana in prezent, FONSS a initiat si sprijinit impreuna cu FDSC, RISE, FONPC, DIZABNET si Colitia pentru economie sociala s.a., o suma de demersuri nationale, cum ar fi: elaborarea legislatiei secundare si tertiare din domeniul achizitiilor publice de servicii sociale; norme metodologice de aplicare a Legii privind Economia Sociala; introducerea ONG-urilor ca beneficiari la nivelul POR; aprobarea Strategiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati si a Planului de actiune aferent 2016-2020; infiintarea fondului de handicap (abilitare) si utilizarea acestuia pentru finantare; modificarea procedurii de autorizare si functionare a unitatilor protejate etc.

Evenimentul s-a realizat in cadrul proiectului ”Vocea ONG”, ce are ca scop cresterea capacitatii de dezvoltare strategica si implicare a ONG-urilor in procesul de realizare a politicilor publice in domeniul serviciilor sociale.

”Vocea ONG” reprezinta o abordare inovativa in domeniul social, care nu exista in Romania si anume, faptul ca in cadrul federatiei se va crea o intreprindere sociala care sa genereze venituri, dar si sa satisfaca nevoile membrilor federatiei si ale altor ONG-uri de a putea beneficia de servicii competitive, adaptate sectorului ONG in domeniile financiar – contabil, comunicare – marketing social si asistenta juridica.

Proiectul ”Vocea ONG” este co-finantat printr-un grant din partea Elvetiei, prin intermediul Contributiei Elvetiene pentru Uniunea Europeana extinsa si are un buget total de 250.000 CHF. Grantul acordat este de 225.000 CHF, iar co-finantarea asigurata de solicitant este in valoare de 25.000 CHF.