42 milioane de euro/lună câștigați pe spatele persoanelor cu dizabilități!
3 decembrie 2018
SCRISOARE DESCHISA privind modificările la Legea bugetului 2019
5 februarie 2019

Protejati mecanismul de donatie

70 de ONG membre în Consiliul Național al Dizabilității din România, Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale- FONSS și câteva asociații neafiliate solicită Ministrului Finanțelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, prelungirea termenului de depunere a declarației 230.

Organizațiile neguvernamentale își manifestă îngrijorarea cu privire la modificarea termenului de depunere a Declarației 230, din 25 mai, cum a fost în anii precedenți, în 15 martie, astfel reducându-se la jumătate perioada în care ONG-urile pot desfășura campanii prin care solicită sprijin persoanelor fizice în ceea ce privește facilitatea fiscală.

Solicităm prelungirea termenului de depunere a declarației 230 până la data de 25 mai.

,,Consiliul Național al Dizabilității din România atrage atenția că în România sunt active mii de organizații non-profit care oferă protecție uneia dintre cele mai dezavantajate categorii – persoanele cu dizabilități. Reducerea activității acestor organizații, prin lipsa fondurilor, ar contribui la creșterea exponențială a riscului de excluziune socială a persoanelor cu dizabilități.

Organizațiile neguvernamentale cunosc și satisfac nevoi ale acestei categorii, pe care gama serviciilor sociale instituționale nu le acoperă în mod curent.

România încă se confruntă cu dificultatea în organizarea unui sistem real și eficient de servicii sociale care să răspundă nevoilor cetățenilor, nevoi care se schimbă.

Pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități, ONG-urile de profil au în vedere perspectiva dezvoltării individuale a beneficiarilor. Majoritatea instituțiilor nu pun accentul pe dezvoltarea abilităților de viață independentă, motivul fiind lipsa resurselor umane specializate, în vreme ce ONG-urile oferă gratuit astfel de servicii.

ONG-urile contribuie substanțial la incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilități prin furnizarea accesului la programe de abilitare și reabilitare.

Multe persoane cu dizabilități vor pierde semnificativ posibilitatea de susținere din partea ONG-urilor de profil prin modificarea termenului de depunere a declarației 230, de la 25 mai, cum a fost în anii precedenți, la 15 martie, în condițiile în care noul formular a fost aprobat în data de 11 ianuarie’’, a declarat Daniela Tontsch, președinta Consiliului Național al Dizabilității din România.

O cercetare anuală a FONSS, privind sursele de finanțare ale celor 35 de membri ai federației- furnizori serioși de servicii sociale- arată că în anul 2017, veniturile au provenit din finanțări publice locale în proporție de doar 5,01% , din subvenții și alte alocații doar 3,51%, economie socială 22,12%, fonduri europene 12,51% și donații și sponsorizări 45,42% .

Considerăm că atât timp cât, conform cercetării noastre, doar 25 dintre membrii federației, furnizori privați de servicii sociale, au returnat bugetului de stat sub formă de taxe și impozite pe salariile angajaților 25.117.030,52 lei (aproximativ 5,6 milioane de euro) și au furnizat servicii sociale pentru 92.358 de beneficiari (servicii specializate sau în comunitate) importanța existenței acestor instituții este de necontestat.

În condițiile în care, în România nu funcționează decât în foarte mică măsură mecanismul achiziției de servicii de la furnizorii privați și există foarte puține alte mecanisme de finanțate pentru servicii sociale, resursele private sunt deopotrivă o modalitate de responsabilizare a cetățenilor față de comunitate, dar și una de finanțare pentru ONGuri.

”Salutăm faptul că ati făcut eforturi pentru un proces corect de verificare a alocării sumelor exact către organizațiile spre care a direcționat persoana banii. În continuare însă, timpul de procesare al formularelor de către ANAF este imprecis, organizațiile neguvernamentale neputând estima când este finalizat acest proces în fiecare an.

Mai sunt și alte măsuri fiscale cu impact negativ asupra finanțării ONGurilor, cum ar fi trecerea de la impozitul de profit la cel pe venit, care a reprezentat o problemă pentru noi, deoarece vor scădea mult sumele colectate.” – a declarat Mihaela Munteanu, director de comunicare și advocacy al FONSS. 

Așadar, solicităm reanalizarea termenului anunțat și lărgirea lui, astfel încât să permiteti cetățeanului să susțină prin direcționare din impozitul pe venitul global, cauzele care consideră că merită suportul lui, pentru că, practic, orice regulă care ar duce la diminuarea accesului la a face donații și sponsorizări are un impact major direct asupra beneficiarilor de servicii sociale.

Documentul trimis către Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, poate fi consultat AICI.