Ambasador la ADV
23 aprilie 2016
Delegatie la FONSS
12 mai 2016

Dialog civic la Iasi

La Iasi s-a incheiat intalnirea dintre membrii Comisiei ONG, ai FONSS, dna Violeta Alexandru, Ministru pentru Consultare Publica si Dialog Civic, dl Gabriel Lungu, Secretar de Stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice si reprezentantii serviciilor publice de asistenta sociala si de munca.
Pe agenda de dialog au fost doua probleme majore care sunt si prioritati ale FONSS -dezvoltarea serviciilor sociale în comunitate si mutarea accentului de la prestatii / ajutoare sociale (care creaza dependenta), la servicii sociale (care ajuta persoana sa iasa din starea de vulnerabilitate si sa devina activa) si dezvoltarea economiei sociale si crearea de întreprinderi sociale de insertie prin valorificarea fortei de munca din randul persoanelor defavorizate si dependente de ajutoare sociale sau de somaj.
Participantii au solicitat Ministerului Muncii sa verifice în teritoriu cum este aplicata Legea asistentei sociale (înfiintarea birourilor de contractare de servicii sociale, existenta strategiilor judetene/locale de asistenta sociala, a Hartii de nevoi, a Planurilor de actiune si a Planurilor anunale de achizitii) si sa dea termene de aplicare, astfel încât sa fie creata structura logistica pentru contractarea sociala. De asemenea s-a solicitat Ministerului Muncii sa creeze legatura cu Autoritatea Nationala pentru Achizitii, pentru a verificat modul în care se va reflecta contractarea sociala si cea rezervata, în activitatea întreprinderilor sociale, pe noua legislatie privind achizitiile. Unanim, s-a admis ca admis ca atat achizitia cat si contractarea de servicii sociale, nu pot face dupa reguli aplicabile celorlalte achizitii. Autoritatile au solicitat ca acolo unde exista cadru legislativ, sa le fie trimis un indrumar pentru realizarea contractarii. S-a convenit ca, dincolo de afirmarea pozitiei furnizorilor privati si publici de servicii sociale din Iasi cu privire la contactare, este necesara imbunatatirea comunicarii cu Ministerul Muncii si realizarea de pasi spre reglementarea cadrului de contractare prin consultarea consecventa a ambelor sectoare – si cel public si cel privat.

Legea subventionarii serviciilor sociale si aplicarea defectuasa in teritoriu- au fost aduse in discutie. S-a mentionat ca subventionarea nu trebuie sa fie exclusiv dirijata spre mediul rural, evaluarea dosarelor trebuie facuta dupa criterii declarate, reducerea sumelor solicitate sa fie corespunzatoare cu reducerea indicatorilor care fac obiectul subventionarii si comunicarea trebuie sa fie formala si continua atat intre Ministerul Muncii- AJPIS- ONG, cat si invers. Un set de probleme si solutii vor fi inaintate dlui secretar de stat Gabriel Lungu, pentru a fi retrasmise in lucru in Minister, in cel mai scurt timp.

La al doilea capitol al discutiilor – cel ce priveste dezvoltarea economiei sociale- s-a mentionat necesitatea verificarii daca in normele la Legea Economiei Sociale sunt cuprinse toate amendamentele facute de Coalitia pentru economie sociala- amendamente ce pun accent pe verificarea in fapt a respectarii criteriilor de autorizarea/atestare, a criteriului echitatii in salarizarea in intreprinderi sociale si reglementarea functionarii UPA, ca intreprinderea sociala de insertie. Deja a fost stabilita o intalnire pentru joi, 28 aprilie la Bucuresti intre factorii implicati in realizarea normelor si Coalitia pentru economie sociala, pentru a urmari modul in care amendamentele noastre au fost transpuse in lege,

Multumim dnei ministru Violeta Alexandru si echipei ei, pentru facilitarea acestui dialog si speram sa se realizeze noi pasi in solutionarea problemelor sectorului neguvernamental, in acordarea de asistenta de buna calitate celor aflati in situatii de vulnerabilitate.

Felicitari si colegilor care intr-un timp foarte scurt au raspuns in numar mare invitatiei si s-au implicat in dezbatere.