A debutat Expert Team!
5 aprilie 2017
ONG Fest 2017 te invită în Civic Break
12 mai 2017

Comunicat de presa

Astăzi, organizațiile neguvernamentale active în Iași, grupate în Comisia ONG și FONSS- Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale și susținute de ONG de tineret și civice au participat la sedința Consiliului Județean Iași pentru a solicita dezbaterea/aprobarea Ghidurilor de finanțare și a formularelor necesare în vederea acordării de finanțări nerambursabile din bugetul Județului Iași – Consiliul Județean Iași pentru activități nonprofit de interes județean (exclusiv proiecte culturale, proiecte sociale și activități de tineret), conform prevederilor Legii nr.350/2005 și Legii nr. 350/2006, precum și a Planului de finanțare în baza actelor normative menționate, după ce solicitaseră același lucru prin adresa nr. 235/31 martie 2017.

Menționăm că ghidurile respective au fost dezbatute în două întâlniri- în 24.03-29.03.2017, iar în urma dezbaterii s-a publicat pe site-ul CJ doar Minuta întâlnirii nu și versiunile îmbunătăţite ale proiectului de act normativ în diverse etape ale elaborării, rapoartele de avizare, încălcându-se astfel Legea 52/2003, art 10, pct d, care prevedea un termen de 10 zile pentru ca dupa dezbaterea publică aceste documente să fie postate pe site.

Adresa FONSS-Comisia ONG nr. 235/31 martie 2017, comunicarea telefonică directă cu conducerea CJ și consilierii județeni care au participat la dezbatere, o solicitare semnată de consilierii PNL și PMP care solicitau punerea pe ordinea de zi a Ghidurilor, sunt demersuri care au fost necesare pentru ca executivul CJ să pună pe ordinea de zi, pentru aprobare, aceste documente esențiale pentru procesul de finanțare nerambursabilă a proiectelor societății civile.

 ”Din păcate, în seara dinaintea ședinței, pe site-ul CJ nu erau postate Ghidurile spre consultare, deși termenul era de postare în avans cu 3 zile față de ziua sedinței, pentru ca documentele să poată fi consultate de toți cei interesați. Așadar după încălcare legii transparenței, o altă încălcare dovedește că la CJ legea nu e obligatorie. A început ședința și noi nu știam care este Ghidul de finanțare propus spre aprobare”- a declarat dna Diana Păiuș, președinte al Comisiei ONG Iași.

În aceste condiții, pentru că Ghidurile în forma supusă votării nu au fost accesibile ONG-urlor, a fost necesară citirea acelor articole asupra cărora s-au convenit modificări la dezbaterea publică, abia apoi putându-se trece la vot. Toți consilierii au votat Ghidurile în forma dezbătută, ceea ce a dovedit încă odată că întreg dialogul a fost legat de disfuncțiile în aparatul executiv al CJ, nu de voință a reprezentanților aleși ai CJ.

”Modul în care funcționează ca instituție, Consiliul Județean Iași este o problemă pentru noi, ONG-urile. Dacă pentru a fi respectată legea trebuie să faci sesizări și adrese și documente esenţiale pentru un proces democratic și transparent apar după termene legale, noi simţim că această instituție are tendința de a nu lucra în slujba cetățenilor. La debaterile publice angajații CJ ne-au tratat cu suspiciune, ca pe niște hoți. În loc să fim parteneri de dialog, ne-am trezit opozanți. Tocmai de aceea, mesajele noastre azi au spus ”VREM RESPECT pentru ONG-uri”, ”VREM RESPECT pentru LEGE”, ”ONG-urile NU CERȘESC, ONG-urile INVESTESC”, ”ONG-urile MUNCESC, pentru cei ce vă plătesc!”, ”RESPECTAȚI-NE dacă vreți să vă respectăm!”, ”Județul este al nostru, Consiliulul al cui este?”, ”NOI lucrăm pentru ieșeni, Voi pentru cine?”. Prin aceste mesaje nu am vrut să jignim consilierii județeni, care sunt aleșii noștri și față de care avem toată considerația, ci doar am emis semnale de care am vrea să se țină cont în general în societate și în special în interiorul instituțiilor publice, cum e CJ-ul.”- a menționat Mihaela Munteanu, director de comunicare și advocacy FONSS.

În același spririt, FONSS și Comisia ONG au înregistrat astăzi o solicitare către președintele CJ Iași de a ”ne face cunoscut care este persoana desemnată pentru relația cu societatea civilă, conform Legii 52/2003; care sunt rezultatele anchetei interne pe care vă cerem să o declanșați, pentru a afla care este persoana sau persoanele responsabile de încălcarea legii 52/2003 de către Consiliul Județean Iași și reevaluarea competențelor profesionale ale angajaţilor care vor fi depistați ca responsabili de această încălcare a legii; sancțiunea administrativă dată persoanei care a încălcat legea în exercitarea atribuțiilor de serviciu; măsurile de management pe care le veți lua pentru a vă asigura de nerepetarea situației sesizate sau altora asemănătoare”.

Menționăm că toate discuțiile de astăzi au avut ca miză respectarea legii și a unor principii de guvernare transparentă și mai ales îmbunătățirea funcționării aparatului executiv al CJ, astfel încât cetățenii să poată relaționa mai eficient și în condiții demne cu autoritățile județene.

Mulţumim consilierilor județeni pentru că au înţeles și susținut demersul nostru.

Pentru orice detalii referitoare la conținutul acestui comunicat, poate fi contactată dna Mihaela Munteanu, director de comunicare si advocacy FONSS si vicepreședinte al Comisiei ONG Iași (tel.0740 513 864, email: comunicare@fonss.ro)