CERERE DE OFERTĂ pentru atribuirea achiziției de Servicii proiectare site

Zero reforme pentru vârstnici în Planul Național de Redresare și Reziliență
7 iunie 2021
CERERE DE OFERTĂ pentru atribuirea achiziției de Servicii de creare a identității vizuale și producția de unui pachet de materiale promoționale
23 iunie 2021

CERERE DE OFERTĂ pentru atribuirea achiziției de Servicii proiectare site

Având în vedere necesitățile din cadrul proiectului „Platforma Socială din Romania”, FONSS- Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale organizează o selecție de oferte în vederea atribuirii achiziției/contractului/contractului-cadru având ca obiect Servicii proiectare site (cod CPV 72413000-8).

1.Date privind achizitorul: Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS,  cu sediul în Iași, strada Sf. Andrei nr 67, tel. 0740513864, email: office@fonss.ro și comunicare@fonss.ro

2. Obiectul achiziției: Servicii proiectare site WWW (cod CPV 72413000-8)

3.Valoarea estimată (lei): 7000 lei (TVA inclus)

4. Date privind modalitatea de atribuire: Selecție de oferte potrivit Procedurii de realizare a achizițiilor în cadrul Active Citizens Fund România

5. Specificatiile tehnice ale serviciilor ce urmează a fi achiziționate:

Se dorește realizarea unui site www de prezentare pentru Platforma Socială din România, care să ofere o întreagă experiență virtuală, datorită atractivității și inteconectării cu platformele de social media.

Practic am dori un site bilingv (română/engleză), cu un design orientat spre experiență, responsiveness și adaptat design-ului și exprimării din business, cu sistem de administrare în WordPress.

Front-end

-implementarea design-ului ce va fi stabilit cu FONSS.

-tehnologii folosite: CSS și JavaScript

– implementarea  modulelor de social media (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube etc.)

– implementarea interfeței mobile

– implementare program

Back-end

– interfața de administrare bazată pe WordPress, care să permită creare/editarea/ștergerea tuturor paginilor website-ului

– implementarea modulului de plată PayPall

– implementare sistem de newsletter (MailChimp) SEO

– optimizare SEO

– implementare Google Analytics

– Sistemul de colectare date pe sistemul Google forms, cu export în format Excel.

– Formular pentru primirea aprobării descărcării de resurse (PDF, audio, video)

– Formular de autentificare ca membru, pentru acces suplimentar în partea privată a site-ului.

Menu:

O parte a menu-ului trebuie să fie accesată public și alta parte cu introducerea unui cod, și este destinată numai membrilor.

Pagini publice (partea publică a site-ului):

Cine suntem – Proiectul Platforma socială, parteneri, echipa de implementare

Ce facem– teme principale de advocacy, întărirea sectorului ONG, proces de construcție legislativă

Membri

Resurse (documente/foto/audio/video, link-uri), cu posibilitatea upload-ării de documente în format pdf, mp3, m4a, mp4.

Noutăți (ale proiectului)

Calendar de evenimente – în care membrii platformei își pot încărca evenimentele, iar site-ul va trimite automat pe o bază de date, o notificare automată.

Locuri de muncă

Afaceri sociale

Dialog cu publicul (spatiu unde oricine va avea posibilitatea de a ne trimite notificări)

Partea privată a site-ului- rezervată doar membrilor platformei

Dialog cu membri – informații private/dialog

Resurse –(documente/foto/audio/video, link-uri), cu posibilitatea upload-ării de documente în format pdf, mp3, m4a, mp4. Tot aici va fi o subsecțiune numită Biblioteca de documente

Calendar de evenimente– în care membrii platformei pot încărca evenimentele, iar site-ul va trimite automat pe o bază de date, o notificare automată

Anunțuri – secțiune în care membrii Platformei Sociale transmit anunțuri, oferte de cooperare între membri

Locuri de muncă

Afaceri sociale

Resurse comune

Permanentizarea dialogului în sensul posibilității de a ne fi sesizate probleme, care vor fi încadrate în câteva categorii:

A. Funcționarea organizației

B. Problema sistemică

C. Problemă legală (Relație cu autoritățile locale/ județe/ centrale)  

Va fi bifată urgența:

  • avertizare maximă
  • urgență/medie/
  • nu e urgență .
  • Site-ul va fi conectat cu toate site-urile federațiilor membre. Pe măsură ce aderă noi membri la Platforma Socială, pot apărea  noi conexiuni.

6. Cerințe de participare :

Va fi exclusă oferta care nu este susținută de:

Anexa 1. Declarația privind eligibilitatea

Anexa 2. Declarație privind situațiile de excludere din procedură,

Anexa 3. Declarație privind experiența similară a ofertantului

Anexa 4 Declarație privind conflictul de interese

7. Termenul-limită de depunere a ofertelor

30 iunie ora 16.00

8. Adresa la care se trimit ofertele si modul de prezentare al acestora:

Ofertele vor fi trimise prin e-mail, la adresa comunicare@fonss.ro. Oferta trebuie să includă atât propunerea tehnică cât și propunerea financiară exprimată în lei, cu TVA evidențiat distinct. Oferta tehnică și financiară va fi însoțită de documentele care dovedesc experiența similar și declarația de de lipsă a conflictului de interese.

9. Limba în care trebuie redactate ofertele : româna

10. Perioada de valabilitate a ofertei : 1 an de zile de la data depunerii

11. Data limită pentru solicitarea de clarificări: 26 iunie ora 16.00. Data până la care se va răspunde la solicitările de clarificări 28 iunie ora 16.00.

12. Finanțarea achiziției: Prin intermediul  CONTRACTULUI DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ din cadrul Programului Active Citizens Fund România, parte a Granturilor SEE și Norvegiene 2014 – 2021, cu nr. RO2020/ACF_A3_GS_08 . Titlul proiectului: ”Platforma socială din România”

13. Criteriul de atribuire a contractului: Prețul cel mai scăzut

Data publicării anunţului publicitar : 23.06.2021