Asociatia Betania

Nr. înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor:
56/A 4.11.1995
Codul fiscal:
7928353
Adresa de implementare a serviciului: str., nr., cod postal, localitate, judeţ
Strada Nordului Nr. 19 Bis, Bacau, Jud. Bacau
Telefon:
0234/206016, 0234586002, 0741144500
Fax:
0234/206016
Anul înfiinţarii organizaţiei:
1995
Nr. Acreditare
Seria AF NR. 000905/ 10.04.2014
Beneficiari care vă pot accesa
copilul în situaţie de risc ridicat: sărăcie, vulnerabilitate la procesele de dezagregare socială, delincvenţa juvenilă;
tinerii de peste 18 ani care nu mai sunt cuprinşi în sistemul de ocrotire a copiilor fără familie;
persoanele cu handicap;
persoanele aparţinând populaţiei de etnie romă aflate în situaţii de risc ridicat;
persoanele fără adăpost;
victimele traficului de fiinte umane;

Send Message