Asociația Szentkereszty Stephanie Egyesület

Asociația Szentkereszty Stephanie Egyesület
Denumirea organizaţiei: Asociația Szentkereszty Stephanie Egyesület
Nr. înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor:: 2/11.03.2005
Codul fiscal:: 15407810
Adresa de implementare a serviciului: str., nr., cod postal, localitate, judeţ: Curtea 11, nr.4, 525400, mun. Targu Secuiesc, jud.Covasna
Telefon:: 0744307472
Fax:: 0267/361265
Anul înfiinţarii organizaţiei:: 2003
Nr. Acreditare: 1212/07.11.2012
Alte domenii de activitate:

sprijinirea, susţinerea, organizarea, derularea şi dezvoltarea activităţilor şi/sau serviciilor de asistenţă socială locală, judeţeană, în favoarea tuturor categoriilor defavorizate social.
-promovarea drepturilor victimelor violenţei în familie, a femeilor şi copiilor, diminuarea vulnerabilităţii acestora faţă de situaţia de abuz prin sprijin, consiliere, îngrijire, asistenţă pe o perioadă determinată, în funcţie de nevoile individuale ale fiecăruia.
-Înfiinţarea şi administrarea unităţi protejată Secția ”Búzamag” – în vederea includerii persoanelor cu handicap pe piaţa muncii.

Beneficiari care vă pot accesa: -persoane victime ale violenței în familie,
-agresor
-persoane dezavantajat social,
-Persoane cu deficiență de handicap
-persoane căreia i s-a schimbat abilitățile de lucru
-persoane vârstnice
-persoane aflate în criză
– persoane cu handicap excluşi social sau expuşi riscului de excluziune socială

Send Message to listing owner

Listing Title: Asociația Szentkereszty Stephanie Egyesület