CATALOGUL SERVICIILOR SOCIALE

Submit A Listing

Category selection
You need to pick the categories first and then you'll be shown the available fee plans for your listing.
*
Acreditat –: Cu bifă – da; Fara bifă - nu;
Beneficiari care vă pot accesa
Adulți
Bătrâni
Comunități defavorizate- precizati
Copii 0-6 ani
Copii 17-18 ani
Copii 7-16 ani
Familie
Grupuri vulnerabile - precizati
Tineri 18-26 ani
Domenii principale de activitate
Ateliere protejate
Consiliere juridică
Consiliere psihologică
Economie socială
Educație specială
Găzduire pe perioadă determinată
Găzduire pe perioadă nedeterminată
Găzduire pe timp de noapte
Găzduire pe timp de zi
Identificare și evaluare beneficiar
Informare în domeniu
Mediere pe piața muncii
Mediere socială
Orientare profesională
Orientare si consiliere socială
Reintegrare in familie și/sau comunitate
Reintegrare profesională
Servicii de asigurare a hranei
Servicii de îngrijire medicală
Servicii de îngrijire non-medicală
Servicii de îngrijire paleativă
Servicii de recuperare și reabilitare
Servicii de suport și acompaniament
Socializare
Sprijin de urgență
Terapie vocațională
Your plan's details:
3650 days
Free Listing
  • 2 images allowed.
Listing Information
*
*
*
*
Date de contact ale organizaţiei
*
Date de contact ale organizaţiei
Date de contact ale organizaţiei
*
Date de contact ale organizaţiei
*
Date de contact ale organizaţiei
URL:
*
*
Listing Images

Current Images

There are no images currently attached to your listing.

Upload Images

Image slots available:
2 / 2
File size:
0 - 10 MB
Image width:
0px - 500px
Image height:
0px - 500px

reCAPTCHA