Asociația Salvați Copiii Filiala Iași

Denumirea organizaţiei: Asociația Salvați Copiii Filiala Iași
Nr. înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor:: 500/26.06.1991
Codul fiscal:: 9943180
Adresa de implementare a serviciului: str., nr., cod postal, localitate, judeţ: Str.Buridava Nr.10, incinta Școlii Al.Vlahuță Nr.3, Iași, Județul Iași, C.P.: 700432
Telefon:: 0232219986
Fax:: 0232219986
Anul înfiinţarii organizaţiei:: 1991
Nr. Acreditare: 965/23.05.2014
Alte domenii de activitate:

1. Influenţarea factorilor de decizie şi a autorităţilor pentru luarea în considerare a drepturilor copilului în activitatea de planificare, elaborare de politici, alocarea de resurse şi în activităţile de aplicare a politicilor referitoare la copil şi la familia sa;
2. Susţinerea şi dezvoltarea unor programe de promovare a Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, a legislaţiei interne, precum şi ale altor tratate aplicabile în materia drepturilor copilului, având caracter universal sau regional, la care România este parte;
3. Desfăşurarea de activităţi de cercetare, monitorizare, informare cu privire la drepturile copilului;
4. Pregătirea continuă a specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul drepturilor copilului;
5. Desfăşurarea de activităţi de informare, elaborare de materiale, suporturi de curs;
6. Dezvoltarea altor programe, servicii, acţiuni de promovare, aplicare sau monitorizare a drepturilor copilului;
7. Dezvoltarea activităţii de voluntariat şi atragere de membri;
8. Promovarea educaţiei multi/interculturale şi a nediscriminării;
9. Promovarea educaţiei pentru sănătate;
10. Organizarea de campanii de strângere de fonduri de la persoane fizice şi juridice.

Beneficiari care vă pot accesa: 1. Dezvoltarea de servicii de asistenţă socială pentru copiii străzii;
2. Susţinerea şi dezvoltarea de programe privind prevenirea abandonului familial;
3. Dezvoltarea de centre de consiliere pentru copiii fără protecţie parentală (ai căror părinţi au părăsit domiciliul sau sunt plecaţi în străinătate);
4. Sprijin şi protecţie specială pentru copiii rromi;
5. Integrarea socială a copiilor cu dizabilităţi;
6. Reintegrarea familială a copiilor instituţionalizaţi;
7. Integrarea socială a copiilor instituţionalizaţi;
8. Dezvoltarea de servicii alternative la instituţionalizarea copilului;
9. Prevenirea abandonului şcolar prin dezvoltarea de programe de educaţie şcolară;
10. Sprijin juridic pentru copii şi familii aflate în situaţii speciale;
11. Cooperare internaţională pentru protecţia copiilor români, separaţi de reprezentanţii legali, aflaţi pe teritoriul altor state;
12. Sprijin şi asistenţă specială pentru copiii afectaţi de calamităţi;
13. Asistenţa copiilor afectaţi de conflicte armate;
14. Acordarea de asistenţă pentru copiii refugiaţi şi integrarea în sistemul educaţional a acestora;
15. Asistenţă, consiliere şi reintegrare socială pentru copiii aflaţi în conflict cu legea;
16. Sprijin pentru copiii cu abilităţi speciale (supradotaţi).

Send Message to listing owner

Listing Title: Asociația Salvați Copiii Filiala Iași