Scopul proiectului „Vocea ONG pentru servicii sociale!” este dezvoltarea și promovarea serviciilor sociale în comunitate ca soluție de incluziune activă a grupurilor vulnerabile.

Prin proiect, FONSS va:

 • Crea un mecanism transparent și participativ de punere în aplicare a Legii Asistenței Sociale, inclusiv prin crearea unui birou de contractare de servicii sociale la nivelul Consiliului Local Iaşi;
 • Elabora o hartă de nevoi sociale, în baza căreia să se realizeze Planul de acțiune și de achiziții a serviciilor sociale;
 • Dezvolta parteneriate public-privat între furnizori, cu scopul atragerii fondurilor europene pentru realizarea de investiții în servicii sociale;
 • Desfăşura cursuri de scriere de proiecte calitative şi cu impact, pentru organizaţii neguvernamentale, pentru liniile de finanţare puse la dispoziţie de CL, CJ şi UE.

Beneficiarii direcţi ai proiectului „Vocea ONG pentru servicii sociale!” sunt:

 • 20 de furnizori publici și privați de servicii sociale de pe raza județului Iași și cel puțin 100 de persoane din grupuri vulnerabile care vor fi implicate în derularea cercetării de cartografiere a nevoilor sociale la nivelul municipiului Iași;
 • 20 de furnizori publici și privați de servicii sociale de pe raza județului Iași care vor participa la întâlnirea de lucru pe strategia de dezvoltare a mnicipiului Iasi, capitol incluziune și strategia județeană de asistență socială și vor contribui la realizarea planului de acțiune, a planificării bugetare și a planului de achiziții;
 • 30 de reprezentanți ai primăriilor și județelor din țară care vor participa la întâlnirea de lucru de la Iași în vederea cunoașterii modelului de bună practică dezvoltat aici;
 • 50 de primari sau reprezentanți delegați din județul Iași care vor fi informaţi despre mecanismele de contractare și finanțare de servicii sociale, dar și despre dezvoltarea de parteneriate strategice cu ONG-urile furnizoare de servicii sociale din FONSS;
 • 25 de reprezentanți ai ONG-urilor care vor beneficia de un curs de formare de 2 zile privind scrierea de proiecte pentru finanțare în baza Legii 350/2005 și accesare mecanism de co-finanțare proiecte europene, respectiv prezentare axe de finanțare pe fonduri structurale;
 • 25 de reprezentanți ai ONG-urilor și autorităților locale care vor beneficia de un curs de formare în domeniul contractării sociale și achiziționării de servicii și produse de la întreprinderi sociale de inserție;
 • 21 de ONG-uri, membre în FONSS care vor beneficia de o prezentare a serviciilor prestate și a aportului adus în comunitate în cadrul unui raport/broșură publicat în cadrul proiectului.

Beneficiarii indirecți ai proiectului vor fi:

 • Persoanele din grupuri vulnerabile din județul Iași;
 • ONG-urile furnizoare de servicii sociale din țară;
 • Comunitatea municipiului Iași care va primi Ziarul Vocea ONG editat de federație în variantă print trimestrial în 1500 de exemplare și lunar în varianta de newsletter electronic.

”Vocea ONG pentru servicii sociale” este finanțat de Primăria Municipiului Iași prin Programul pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

 

Prezentarea proiectului este disponibila [ aici ]