Raport-de-activitate-2015-final-1
Raport anual 2015

Monitorizarea activității CL/CJ Iași –participare la 25 de ședințe;

  • Participare la dezbaterea bugetului Municipiului Iași pentru 2016;
  • Participare la dezbaterea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale “O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2015–2020;
  • Scrisoare adresată Primului Ministru al României–Victor Ponta și MMFPSPV–abordarea corectă a problematicii dizabilităţii–FONSS împreună cu alte 150 federații;
  • Promovarea priorităților locale în domeniul serviciilor sociale și a economiei sociale în rândul consilierilor local iși județeni, respectiv candidați la funcția de Primaral Municipiului Iași.