fonss-fonssFONSS a dobandit personalitate juridica si a fost inscrisa in in Registrul de federatii al Tribunalului Iasi, prin sentinta civila nr. 2915/13.08.2014, din cadrul dosarului nr. 4378/99/2014, inregistrat la Tribunalul Iasi.

Federatia, infiintata la nivelul regiunii Nord Est,  isi propune sa isi extinda activitatea la nivel national, pentru a fi o voce a celor care realizeaza in sistem privat servicii sociale.

Sediul federatiei este Iasi, str. Bazinelor, nr. 5, sat Uricani, com. Miroslava.

FONSS este condusa de un consiliu director, compus din: Asociatia Salvati Copiii Iasi, Fundatia Star of Hope Romania, Fundatia World Vision Romania, Fundatia Serviciilor Sociale Bethany si Fundatia „Alaturi de Voi” Romania.

Presedinte al FONSS este dna Angela Achitei- ADV Romania, iar vicepresedinti sunt dna Corina Mighiu- Asociatia Salvati Copiii Iasi si dna Diana Paius – Fundatia Serviciilor Sociale Bethany. Ceilalti membri in CD sunt: dna Aurora Vatamaniuc – Fundatia Star of Hope Romania si dna Magda Camanaru – Fundatia World Vision Romania.

FONSS si-a asumat ca misiune implicarea in schimbarea politicilor si dezvoltarea sustenabila a serviciilor sociale.

Federatia este formata din organizatii neguvernamentale, persoane juridice de drept roman, implicate in furnizare de servicii sociale pentru grupuri vulnerabile.

FONSS isi propune sa contribuie la intarirea capacitatii organizatiilor neguvernamentale din Romania de a actiona in domeniul serviciilor sociale pentru atingerea urmatoarelor scopuri:
•    promovarea implicarii organizatiilor neguvernamentale din Romania in politica locala, regionala, nationala, europeana si transfrontaliera pentru dezvoltarea serviciilor sociale;
•    sprijinirea organizatiilor neguvernamentale din Romania de a contribui efectiv la dezvoltarea sustenabila in comunitate a serviciilor sociale;
•    constientizarea cetatenilor privind importanta dezvoltarii serviciilor sociale in comunitate ca mijloc de incluziune si combatere a saraciei.

FONSS a fost infiintata prin proiectul “Vocea ONG pentru comunitate”, cofinantat prin granturile SEE 2009 – 2014, in cadrul Fondului ONG in Romania, derulat de ADV Romania si alte noua ONG-uri din Iasi. Detalii despre acest proiect sunt postate aici: http://fonss.ro/vocea-ong-pentru-comunitate/

Membrii FONSS

Conform statutului, FONSS are membri fondatori, activi si observatori.

Statutul federatiei prevede drepturile si obligatiile membrilor:

Drepturi ale membrilor federatiei

 • Sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale Federatiei, in conformitate cu prevederile statutului, cu exceptia membrilor observatori;
 • Sa participe la luarea deciziilor cu privire la strategia de dezvoltare a federatiei, la modul de finantare a activitatilor si la elaborarea planurilor de actiune, cu exceptia membrilor observatori;
 • Sa ia parte la activitatile Federatiei, sa participe la discutiile si dezbaterile privind indeplinirea obiectivelor federatiei, sa-si exprime liber parerile in toate problemele privind activitatea federatiei;
 • Sa fie desemnati ca reprezentanti ai Federatiei, cu exceptia membrilor observatori;
 • Sa beneficieze de actiunile si activitatile organizate de Federatie. Pachetul de servicii de care beneficiaza observatorii este stabilit anual de catre Consiliul Director al Federatiei si este aprobat de Adunarea Generala;
 • Sa fie informati in mod regulat sau la cerere despre activitatile initiate si desfasurate de federatie.

Obligatii ale membrilor federatiei

 • Sa participe la activitatile federatiei si sa contribuie la dezvoltarea acesteia sub toate aspectele sale;
 • Sa respecte Statutul Federatiei si hotararile Adunarii Generale;
 • Sa nu intreprinda nici o actiune in numele federatiei, decat cu acordul organelor Federatiei, potrivit statutului;
 • Sa achite pana la data de 31 mai a fiecarui an calendaristic cotizatia stabilita pentru anul anterior;
 • Sa contribuie la indeplinirea obiectivelor adoptate;
 • Sa nu aduca atingere, printr-o actiune sau inactiune, imaginii Federatiei.

Membrii fondatori sunt: Fundatia “Alaturi de Voi” RomaniaAsociatia Alternative SocialeAsociatia Salvati Copiii IasiCentrul de Dezvoltare SocialaCentrul Diecezan Caritas IasiFundatia COTEFundatia IosifFundatia Serviciilor Sociale BethanyFundatia Star of Hope Romania si Fundatia World Vision Romania.