Coalitia ONGuri pentru Fonduri Structurale cere reluarea procesului de evaluare pentru CP 2/2017

Scrisoare consilierilor locali ieseni
2 noiembrie 2017
FONSS la moment de bilanţ şi planificare
21 noiembrie 2017

Coalitia ONGuri pentru Fonduri Structurale cere reluarea procesului de evaluare pentru CP 2/2017

Coalitia ONGuri pentru Fonduri Structurale a trimis o scrisoare deschisa, semnata de 43 de organizatii, catre MFE/MDRAPFE/CE/AM POCA, prin care cere reluarea procesului de evaluare pentru CP 2/2017. 

Numarul mare de cereri de finantare respinse in etapa de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii in cazul POCA nr. CP 2/2017 „Cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020” (MySMIS: POCA/111/1/1) semnaleaza ca procesul de evaluare a fost grav viciat.

Analiza pe care Coalitia ONGuri pentru Fonduri Structurale a facut-o indica o serie de probleme majore:
– Rigorile absurde impuse promotorilor de proiecte, cu incalcarea unor prevederi ale reglementarilor Europene si nationale;
– Erori tehnice si abateri de la prevederi legale in procesul de evaluare;
– Neclaritati in comunicarea cerintelor de finantare;
– Incalcarea principiului tratamentului egal al solicitantilor;
– Incalcarea principiului utilizarii eficiente a fondurilor publice.