CATALOGUL SERVICIILOR SOCIALE

Formular de inscriere in catalog

1 - Selectati domeniu

(Acreditat –: Cu bifă – da; Fara bifă - nu;)
Beneficiari care vă pot accesa
Adulți
Bătrâni
Comunități defavorizate- precizati
Copii 0-6 ani
Copii 17-18 ani
Copii 7-16 ani
Familie
Grupuri vulnerabile - precizati
Tineri 18-26 ani
Domenii principale de activitate
Ateliere protejate
Consiliere juridică
Consiliere psihologică
Economie socială
Educație specială
Găzduire pe perioadă determinată
Găzduire pe perioadă nedeterminată
Găzduire pe timp de noapte
Găzduire pe timp de zi
Identificare și evaluare beneficiar
Informare în domeniu
Mediere pe piața muncii
Mediere socială
Orientare profesională
Orientare si consiliere socială
Reintegrare in familie și/sau comunitate
Reintegrare profesională
Servicii de asigurare a hranei
Servicii de îngrijire medicală
Servicii de îngrijire non-medicală
Servicii de îngrijire paleativă
Servicii de recuperare și reabilitare
Servicii de suport și acompaniament
Socializare
Sprijin de urgență
Terapie vocațională