Advocacy

FONSS si-a propus sa sustina prin campanii de advocacy schimbari esentiale in ceea ce priveste serviciile sociale si finantarea lor.
Vom publica aceste initiative pe site si de asemenea, tot aici veti gasi acte normative puse in dezbatere publica si a caror promulgare poate influenta furnizarea serviciilor sociale in Romania.

 • Ianuarie 2017- Demers comun cu Confederatia Caritas, FONPC, Dizabnet si SenioriNet pentru gasirea de solutii pentru a compensa taierile/reducerile de subventii MMJS pentru serviciile sociale furnizate de prestatorii privati. 
 • Iunie 2016- 2017 – demers pentru generarea primului model de contractare a serviciilor sociale de catre autoritatile publice locale, la Iasi.
 • Lucru si dezbatere pe regumentele de finantare la Legea 350/2005 a proiectelor sociale din fondurile Cl si CJ.
 • Scutiri de taxe pentru ONG-uri –  Comisia ONG Iasi si FONSS va confirma faptul ca puteti beneficia din partea Consiliilor Locale, de scutirea de la plata impozitului/taxei pe cladiri si de la plata impozitului/taxei pe teren ca organizatii neguvernamentale si intreprinderi sociale – furnizori de servicii sociale. Cele doua retele de ONG-uri intreprind inca din 2012 demersuri pentru ca organizatiile neguvernamentale sa beneficieze de aceste scutiri si, deoarece stim ca sunt colegi care inca se mai confrunta cu aceasta problema, va punem la dispozitie documentele care stau la baza solicitarii si acordarii acestor scutiri. Facem precizarea ca desi permise prin lege, scutirile se acorda de Consiliile Locale in baza solicitarii individuale a organizatiilor respective si devin functionale din momentul existentei unei Hotarari de CL urmare a cererii formulate. Citeste tot aici.
 • FONSS – Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale a semnat scrisoarea adresată Primului Ministru al României – Victor Ponta și Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice prin care sunt menționate aşteptările pe care semnatarii  le consideră esenţiale pentru ca, după o lungă perioadă de stagnare şi erori, problematica dizabilităţii să fie abordată corect, pe baza drepturilor omului, egalitate şi nediscriminare, în acord cu prevederile Convenţiei ONU şi a altor tratate internaţionale la care România este parte, mai ales că tocmai a fost înființată Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități. Textul integral al scrisorii poate fi citit aici.
 • A fost publicata spre dezbatere Strategia Nationala privind Incluziunea Sociala si Reducerea Saraciei 2014 – 2020. Pana in data de 10.02.2015, documentul este postat la adresa  http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/3654-2014-12-29-proiecthg-incluziunesociala.
 • FONSS alaturi de cele mai importante  ONGuri furnizoare de servicii sociale solicita Ministrului Muncii retragerea proiectului de Ordonanta de Guvern care permite operatorilor economici de tip profit accesul la fondurile publice, inclusiv la  fondurile structurale europene, in acest domeniuIn preajma lansarii ghidurilor solicitantilor și a ofertelor de acces la programele operationale aferente fondurilor structurale 2015-2020, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice a lansat in dezbatere publica, in data de 5 august 2015, Ordonanta Guvernului pentru modificarea art.37 alin.(3) lit. e) din Legea asistentei sociale nr.292/2011, precum si abrogarea art.11 alin.(5) din Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.515/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Textul ordonantei poate fi citit aici: http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/3990-2015-08-05-proiectog-modiflg292. Textul integral al scrisorii poate fi citit aici.
 • Participare la dezbaterea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale “O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2015 – 2020;
 • Solicitarea transparenței în desemnarea reprezentanților societății civile în Consiliul Economic și Social (CES) al României,
 • Contributie la elaborarea normelor la Legea Economiei Sociale,
 • Introducerea ONG-urilor ca entități eligibile la finanțare pe POR și PNDR,
 • Modificare HG 532/1999 – aprobarea metodologiei de stabilire a nivelului contribuției de întreținere în instituțiile de asistență socială,
 • Modificare art. 80 (1); 80 (2); 85 (2); 86 (1) din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
 • Modificarea Legii Dialogului Social prin introducerea ONG-urilor în categoria entităților care pot face parte din comisiile de dialog social,
 • Modificarea Legii CES prin introducerea de criterii transparente în selectarea membrilor din categoria ONG.
 • Participarea FONSS la ședințele trimestriale ale Comisiei ONG din Iași;
 • Promovarea aportului ONG-urilor furnizoare de servicii sociale în comunitate, inclusiv prin prezentarea de date extrase din raportul „Capacitatea ONG-urilor din regiunea NE în furnizarea serviciilor sociale versus disponibilitatea de contractare a autorităților locale și județene”, realizat de FONSS;
 • Promovarea priorităților locale în domeniul serviciilor sociale și a economiei sociale în rândul consilierilor locali și județeni, respectiv candidați la funcția de Primar al Municipiului Iași.
 • Asigurarea unei finanțări locale la Legea 350/2005 după ghiduri și proceduri eficiente, inclusiv creșterea sumei alocate finanțării serviciilor sociale de la 150.000 lei la 400.000 lei la CL Iași;
 • Înființarea unui fond de co-finanțare proiecte europene de către Consiliul Local Iași;
 • Îmbunătățirea regulamentului de finanțare a ONG-urilor de către Consiliul Județean și determinarea alocării sumei de 300.000 lei anual pentru finanțarea serviciilor sociale;
 • Generarea unui model de finanțare pe Legea 350/2005 ce poate fi aplicat de toate autoritățile publice.